Αποστολή / Παράδοση

ΔΕITE  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ.

1) ΔΩΡΕΑΝ παραλαβή από την Αποθήκη μας στην οδό Βιομηχανίας 11, Αγίοι Τριμιθιάς, Αποθήκη Νο3 και Νο5, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2) Παραλαβή στην οικία σας.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ….40€ (+ φπα)
ΛΑΡΝΑΚΑ……55€ (+ φπα)
ΛΕΜΕΣΟΣ……70€ (+ φπα)
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ….70€ (+ φπα)
ΠΑΦΟ …………85€ (+ φπα)

Οι παραλαβές των προϊόντων μπορούν να γίνουν Δευτέρα – Παρασκευή από τις 09:00 π.μ εώς 16:00 μ.μ

3) Παραλαβή και συναρμολόγηση στην οικία σας. (Επιβάρυνση Κατόπιν Συνεννόησης)
Σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης/χρήστης δεν μπορεί να παραλάβει την ήμερα – ώρα που του έχει οριστεί, η μεταφορική εταιρεία ορίζει εκ νέου ημέρα παράδοσης και το γνωστοποιεί στον πελάτη/χρήστη. Αλλιώς θα πρέπει να παραλάβει με δικό του μέσο μεταφοράς τα προϊόντα, από την συνεργαζόμενη εταιρεία Logistics η αποθήκη μας.

4) Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα σε παραγγελία, αποστέλλονται άμεση παράδοση (10-15 ημερών). Προϊόντα τα οποία είναι σε στοκ μπορούν να παραδοθούν εντός 1-2 ημερών. Ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί τηλεφωνικά (99661184) για τον χρόνο παράδοσης του κάθε προϊόντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αποστολή στον πελάτη/χρήστη σε περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο διανομής της εταιρείας.
Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης/χρήστης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την εταιρεία.  Το Δίκτυο Διανομής της Εταιρείας παρέχει 95% πληθυσμιακή κάλυψη της Κυπριακής Δημοκρατίας και ορίζεται ανά περιοχές: Λεμεσός, Λευκωσία, Πάφος, Λάρνακα, Παραλίμνι.

 • Η παράδοση ορίζεται έως το πεζοδρόμιο της εισόδου. Στις περιπτώσεις όπου το συνεργαζόμενο πρακτορείο μεταφορών αδυνατεί να παραδώσει στο πεζοδρόμιο της εισόδου η παράδοση θα γίνεται στις κοντινότερο δυνατό σημείο παράδοσης.
 • Σε περίπτωση που στην διεύθυνση παράδοσης που έχει δώσει ο πελάτης/χρήστης είναι δύσκολη η πρόσβαση από μέσο μεταφοράς της εταιρείας/πρακτορείου μεταφορών (πχ φορτηγό) ή δεν επιτρέπεται η είσοδος στα μέσα μεταφοράς της εταιρείας/πρακτορείου μεταφορών, τότε παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε κατά την καταχώρηση της παραγγελίας έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Σε περίπτωση που δεν γίνει η ενημέρωση τότε η εταιρεία/πρακτορείο μεταφορών έχει το δικαίωμα να σας παραδώσει τα προϊόντα στο κοντινότερο προσβάσιμο από το μέσο μεταφοράς σημείο ή να ζητήσει επιπλέον χρέωση από τον πελάτη/χρήστη για την παράδοση των εμπορευμάτων έως το πεζοδρόμιο της εισόδου.

Παραδόσεις σε περιοχές εκτός του Δικτύου Διανομής της εταιρείας – υποχρεώσεις
Σε περίπτωση που ο πελάτης ορίσει στην παραγγελία που θα διαβιβάσει τόπο παράδοσης εκτός του Δικτύου Διανομής της εταιρείας (όλες οι περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω), τότε ενδεχομένως να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις ως προς την μεταφορά οι οποίες θα γνωστοποιηθούν στον πελάτη μετά την παραγγελία του.
Επιπλέον υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις όσο αναφορά τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.

Γενικοί όροι περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγουμένη προειδοποίηση υποχρεούμενη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Παραλαβή από Αποθήκες της MARTINHOME CY
Η εταιρεία παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβής των πωληθέντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, από την αποθήκη μας
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οδός Βιομηχανίας 11, Αγίοι Τριμιθιάς Αποθήκη Νο3 και Νο5
Οι παραλαβές των προϊόντων μπορούν να γίνουν Δευτέρα – Παρασκευή από τις 09:00 π.μ εώς 16:00 μ.μ

Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης – παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης των πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της εταιρείας, και είναι το πολύ ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης εκτός αν υπάρξει ειδική, διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε περίπτωση που τέτοιος χρόνος δεν συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο με τον ανωτέρω τρόπο, η παράδοση θα γίνεται το αργότερο εντός ενενήντα (90) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας και κατάρτιση της πώλησης. Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα αντιμετωπίσει η εταιρεία MARTINHOME CY όσον αφορά την παράδοση προϊόντος/προϊόντων, η τελευταία δικαιούται να αναβάλει την παράδοση του συνόλου ή μέρους των πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) προς τον πελάτη (παράλληλα θα γίνεται και τηλεφωνική ενημέρωση), εφόσον δεν υπερβαίνει ο συνολικός χρόνος αναμονής, μαζί με την αναβολή, τις ενενήντα (90) ημέρες από το χρόνο έγκρισης της παραγγελίας και κατάρτισης της πώλησης. Αλλιώς σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών λόγω κωλύματος ή αδυναμίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να πραγματοποιήσει την παράδοση στον πελάτη, τότε μόνον ο πελάτης θα δικαιούται εφόσον το επιθυμεί, να ορίσει νέα δεύτερη προθεσμία προς παράδοση καθ’ υπέρβαση των ενενήντα (90) ημερών (τέτοια νέα προθεσμία δεν είναι απαραίτητη εάν η εταιρεία αρνείται την παράδοση γενικά, ή εάν η παράδοση εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του πελάτη μόνον αν γινόταν στη νόμιμη προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών και είχε σχετικά ενημερώσει ο πελάτης την εταιρεία). Αν δεν τηρηθεί και η συμπληρωματική προθεσμία που θα ορίσει ο πελάτης, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης ως προς τα καθυστερούμενα είδη. Το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Choose Your Location

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
What are you looking for in Furnob?
Please type the word you want to search and press "enter"
Shopping Cart
No products in the cart.
Return To Shop